HIFU pod kontrolą USG – jak to działa?

Leczenia mięśniaków macicy  unikalną, bezpieczną, nieinwazyjną i bezbolesną metoda HIFU pod kontrolą USG

Leczenie mięśniaków macicy metodą HIFU USg (High Intensity Focused Ultrasound, Ultrasound guided) to jeden z najnowocześniejszych sposobów leczenia zmian nowotworowych. Polega na precyzyjnej koncentracji fali ultradźwiękowej o wysokiej intensywności na ognisku nowotworowym. Ta skoncentrowana energia ultradźwięków powoduje zwiększenie temperatury i tym samym zniszczenie zaatakowanych tkanek dzięki ablacji.

Obecnie systemy HIFU wykorzystywane są najczęściej do leczenia nowotworów prostaty oraz mięśniaków macicy. Na rynku dostępne są dwa podstawowe typy systemów HIFU: działające pod kontrolą MRI (rezonansu magnetycznego) oraz działające pod kontrolą USG. Przewaga tych drugich jest fakt, że wyposażone są w głowicę diagnostyczno-terapeutyczną. Dzięki niej na bieżąco (w czasie rzeczywistym), podczas zabiegu, można obserwować zmianę echogeniczności tkanki (jak w standardowym badaniu USG). To gwarantuje wysokie bezpieczeństwo zabiegu HIFU oraz pełną kontrolę podczas zabiegu.

Wiązka ultradźwięków  ogniskuje się w obrębie mięśniaka w niewielkiej objętości. Punktowo podnosi ona temperaturę mięśniaka wywołując tym samym jego koagulację termiczną a następnie aseptyczną martwicę. Tkanka mięśniaka po obumarciu zostaje powoli

Procedura HIFU – krok po kroku

Zabieg HIFU pod kontrolą USG jest bezpieczny. Podczas zabiegu pacjentka pozostaje cały czas świadoma, a koagulacja mięśniaka odbywa się pod stałym nadzorem USG.

Procedura HIFU USg przebiega w 8 krokach:

Krok 1

Wykonaj badanie MRI (rezonansu magnetycznego) zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie: HIFU USg – Kwalifikacja

Krok 2

Umów się na wizytę kwalifikacyjną do jednej z placówek podanych na stronie: Wizyty kwalifikacyjne do HIFU

Krok 3

W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji kwalifikacyjnej zadzwoń do koordynatora zabiegu w celu umówienia terminu HIFU.
+48 533 381 812

Krok 4

W dniu zabiegu prosimy o przyjazd do placówki na umówioną godzinę, a w przypadku zmian bezwłocznie powiadomić koordynatora zabiegu

Krok 5

Przed zabiegiem zostanie przeprowadzona kolejna wizyta kwalifikacyjna

Krok 6

Zabieg HIFU pod kontrolą USG (około 1 godziny)

Krok 7

Rozmowa z pacjentką, czas na odpoczynek oraz krótką obserwację

Krok 8

Wizyta kontrolna po 30 dniach od dnia zabiegu.

 

Długość trwania zabiegu wynika z objętości mięśniaka oraz zależy od jego lokalizacji. W wypadku mięśniaków niewielkiej średnicy położonych

Mięśniaki macicy

Mięśniaki macicy to łagodne guzy powstające i rosnące lokalnie w macicy. Szacuje się, że występują aż u 40% kobiet powyżej 35 roku życia. Powstają na bazie mięśniówki gładkiej macicy i są najczęstszymi u łagodnymi zmianami nowotworowymi. Nie wywołują przerzutów, ale przez wzrost, czasem do znacznych rozmiarów, powodują dolegliwości poprzez ucisk na okoliczne struktury. W większości przypadków występują grupowo, czasem w całości zniekształcając macicę i prowadząc do tzw. macicy mięśniakowatej. Do czynników sprzyjających rozwojowi mięśniaków należą zaburzenia hormonalne i uwarunkowania genetyczne.

Ryzyko transformacji nowotworowej mięśniaków do guzów złośliwych – mięsaków – jest bardzo niskie i wynosi poniżej 1 procenta. Analizy statystyczne wskazują, że ryzyko transformacji nowotworowej bezobjawowych mięśniaków jest dużo nisze od ryzyka związanego z leczeniem operacyjnym, dlatego nie rekomenduje się operacji, których jedynym celem byłaby weryfikacja histopatologiczna mięśniaków.

Mięśniaki macicy – objawy

Niejednokrotnie obecność mięśniaków macicy nie wiąże się z jakimikolwiek objawami. Mięśniaki bezobjawowe nie są wskazaniem do leczenia. Obecność mięśniaków, w zależności od ich lokalizacji może powodować:

  • powiększenie obwodu brzucha
  • obfite i nieregularne miesiączki
  • niepłodność i poronienia nawykowe
  • dolegliwości