Patronat naukowy

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski jest specjalistą położnictwa i ginekologii oraz specjalistą ginekologii onkologicznej, lekarzem z ponadtrzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie ukończył w 1980 roku, a cztery lata później uzyskał I stopnień specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa. W roku 1987 uzyskał tytuł specjalisty II stopnia w tej dziedzinie, a w 2005 roku ukończył specjalizację w ginekologii onkologicznej. Równocześnie prof. Baranowski rozwijał swoją karierę naukową: w 1987 roku zdobył tytuł doktora nauk medycznych na Akademii Medycznej w Lublinie, w 1994 roku na tej samej uczelni habilitował się na podstawie dorobku naukowego i pracy pod tytułem ”Badania cytoplazmatycznych transferowych kwasów rybonukleinowych (tRNA) w tkankach nowotworów złośliwych jajnika u kobiet”, w 1999 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Akademii Medycznej w Lublinie, a w roku 2000 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał mu tytuł profesora zwyczajnego.

Doświadczenie zawodowe prof. Baranowski zdobywał w trakcie pracy w uznanych placówkach medycznych. Od 1987 roku pracował adiunkt w II Klinice Ginekologii Operacyjnej, a od 1999 roku do 2002 roku zajmował stanowisko profesora nadzwyczajnego w II Katedrze i Klinice Ginekologii Akademii Medycznej w Lublinie. Wiedzę i doświadczenie zdobywał również w zagranicznych placówkach medycznych: od 1990 roku w sumie 26 miesięcy spędził we Francji jako stypendysta Rządu Republiki Francuskiej, Ministerstwa Nauki i Technologii Republiki Francuskiej, Association pour Recherche sur le Cancer (ARC) oraz Federation of European Biochemical Societies (FEBS). Od 2002 roku jest kierownikiem Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego MON w Warszawie. Pracuje również jako kierownik zespołu ginekologicznego Szpitala Mazovia i przyjmuje pacjentów w Centrum Medycznym Mediva w Warszawie, Centrum Zdrowia Rodziny Ab Ovo w Lublinie oraz w Szpitalu i Poradni EvaClinic W Warszawie.

Prof. Baranowski jest Przewodniczącym Warszawskiego Towarzystwa Ginekologicznego, przewodniczącym Sekcji Nauk Podstawowych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego iprzewodniczącym Sekcji Uroginekologicznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, a także Prezesem Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia Pro Salutem. Prywatnie jest mężem, posiada dwójkę dzieci oraz wnuczkę. Wolny czas aktywnie spędza z rodziną podróżując oraz jeżdżąc na nartach, łyżwach i rowerze.

Dr n. med. Waldemar Wierzba

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (mgr inż. 1984) i Warszawskiej Akademii Medycznej (lekarz 1990, doktor nauk medycznych 1995), specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista zdrowia publicznego, Master of Health Administration (MHA). Absolwent programu Executive Health Care Management Fundacji PROJECT HOPE, USA. Ukończył studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych oraz zarządzania w opiece zdrowotnej.

Organizował między innymi: Biuro Rozliczeń Międzynarodowych Ministra Zdrowia, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Agencję Oceny Technologii Medycznych. Kierował Centralnym Ośrodkiem Techniki Medycznej i Szpitalem Czerniakowskim w Warszawie oraz przewodniczył Radzie Nadzorczej Spółki Akcyjnej „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów”.

Autor i współautor ponad 160 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Redaktor Naczelny pisma „Świat Lekarza”, wykładowca i Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Warszawie, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Dr n. med. Radosław Maksym

Specjalizacja w Położnictwie i Ginekologii, Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej. Wojskowy Instytut Medyczny

Międzynarodowe studia doktoranckie w Molekularnej Genomice, Transkryptomice i Bioinformatyce w Onkologii prowadzone przez Szkołę Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Centrum Biofizyki Molekularnej Narodowego Centrum Badań Naukowych CNRS we Francji

Staż podyplomowy w Wojskowym Instytucie Medycznym. Medycyna na II Wydziale Medycznym z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Warsawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wykształcenie:

Specjalizacja w Położnictwie i Ginekologii, Klinika Ginekologii i
Ginekologii Onkologicznej. Wojskowy Instytut Medyczny

Międzynarodowe studia doktoranckie w Molekularnej Genomice, Transkryptomice
i Bioinformatyce w Onkologii prowadzone przez Szkołę Medycyny Molekularnej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Centrum Biofizyki Molekularnej
Narodowego Centrum Badań Naukowych CNRS we Francji

Staż podyplomowy w Wojskowym Instytucie Medycznym

Medycyna na II Wydziale Medycznym z Oddziałem Nauczania w Języku
Angielskim, Warsawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Praca:

 

2012 – obecnie Asystent Naukowy w Centrum Badań Przedklinicznych i
Technologii WUM.

2010 – obecnie Pracownik Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
WIM.

2014 Staży w Instytucie Chirurgii Eksperymentalnej I Klinicznej,
Uniwersytet Kraju Saary.

2012 Staż w Center of Molecular Biophiscis, CNRS, Orleans, FR.

2008 Staż w Stem Cell Institute, James Graham Brown Cancer Center,
University of Louisville, KY, USA.

Nagrody i Granty:

2016 Obrona pracy doktorskiej w wyróżnieniem WUM

2014 Główny badacz w Grancie NCN OPUS. Exome-wide search for somatic
mutations in pathogenesis of endometriosis. DEC-2013/09/B/NZ5/00790.

2013 Nagroda dla najlepszych doktorantów w Polsce – Polpharma Scientific
Foundation.

2012 Kierownik grantu NCN PRELUDIUM – DEC-2011/03/N/NZ5/05899.

2009 Nagroda Specjalna Rektora WUM za

Avoiding pseudogene amplification – a simple genotyping method for
keratin 14.

2009 Pierwsza nagroda 4th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences
za

Avoiding pseudogene amplification – a simple genotyping method for
keratin 14.

2009 Third award of Oncology and Hematology Session on 4th Baltic Sea
Region Conference in Medical Sciences in Warsaw, Poland for

CXCR7 a newly identified receptor for SDF-1 expressed on human
rhabdomyosarcoma cell lines – cloning and functional analysis of CXCR7
promoter

.

2008 Pierwsza nagroda na 5th International Congress of Medical Students and
Young Doctors za

Identification of a novel mutation in KRT3 responsible for Meesmann
epithelial corneal dystrophy.

2007 Grant Polskiego Towarzystwa Genetyki: Genetic background age related macular degeneration.

Publikacje:

1) R. Maksym. Epigenetic regulation of inhibitors of
matrix metalloproteinases in endometriosis. PhD thesis, Center for
Biostructure Research, Medical University of Warsaw, Warsaw 2015.

2) W. Baranowski, R. Maksym. [Genetic basis of
endometriosis] chapter in book [Endometriosis. Diagnostics and treatment]
by S. Radowicki and K. Szyłło, II edition Revised and Expanded, Wrocław
2015, Edra Urban&Partner, ISBN 978-83-65195-10-4.

3) Oldak M, Szaflik JP, Sciezynska A, Udziela M, Maksym RB
, Rymgayllo-Jankowska B, Hofmann-Rummelt C, Menzel-Severing J, Ploski R,
Zarnowski T, Kruse FE, Szaflik J. Late-onset lattice corneal dystrophy
without typical lattice lines caused by a novel mutation in the TGFBI gene.
Cornea. 2014 Mar;33(3):294-9

4) W. Baranowski, R. Maksym. [Genetic basis of
endometriosis] chapter in book [Endometriosis. Diagnostics and treatment]
by S. Radowicki and K. Szyłło, Wrocław 2013, Elsevier Urban&Partner,
ISBN: 978-83-7609-877-7.

5) Olkowska-Truchanowicz J, Bocian K, Maksym RB,
Bialoszewska A, Wlodarczyk D, Baranowski W, Zabek J, Korczak-Kowalska G,
Malejczyk J.

CD4+ CD25+ FOXP3+ regulatory T cells in peripheral blood and peritoneal
fluid of patients with endometriosis.

Hum Reprod. 2013 Jan;28(1):119-24

6) Oldak M, Szczecinska W, Przybylska D, Maksym RB,
Podgórska M, Wozniak K, Ploski R, Kowalewski C.

Gene dosage effect of p.Glu170Lys mutation in the KRT5 gene in a Polish
family with epidermolysis bullosa simplex.

J Dermatol Sci. 2011 Jan;61(1):64-7.

7) Tarnowski M, Grymula K, Reca R, Jankowski K, Maksym R,
Tarnowska J, Przybylski G, Barr FG, Kucia M, Ratajczak MZ.;

Regulation of expression of stromal-derived factor-1 receptors: CXCR4
and CXCR7 in human rhabdomyosarcomas.

Mol Cancer Res. 2010 Jan;8(1):1-14.

8) Oldak M, Maksym RB, Sperling T, Yaniv M, Smola H,
Pfister HJ, Malejczyk J, Smola S.

The human papillomavirus type 8 E2 protein unravels JunB/Fra-1 as an
activator of the {beta}4-integrin gene in human keratinocytes.

J Virol. 2010 Feb;84(3):1376-86.

9) Pazik J, Ołdak M, Sitarek E, Lewandowski Z, Maksym R,
Slubowska K, Płoski R, Malejczyk J, Durlik M.

Multidrug resistance-associated protein 2 gene (ABCC2) variant in
kidney allograft recipients.

Transplant Proc. 2009 Oct;41(8):3009-10.

10) Maksym RB, Tarnowski M, Grymula K, Tarnowska J,
Wysoczynski M, Liu R, Czerny B, Ratajczak J, Kucia M, Ratajczak MZ.

The role of stromal-derived factor-1 – CXCR7 axis in development and
cancer.

Eur J Pharmacol. 2009 Dec 25;625(1-3):31-40.

11) Oldak M, Kowalewski C, Maksym R, Wozniak K, Pollak A,
Podgorska M, Wnorowski A, Kosińska J, Ploski R;

Novel keratin 14 hotspot mutation in Dowling-Meara type of
epidermolysis bullosa simplex: Strategy to avoid KRT14 pseudogene
amplification by a simple approach

. J Dermatol Sci. 2009 Oct 23.

12) Szaflik JP, Oldak M, Maksym RB, Kaminska A, Pollak A,
Udziela M, Ploski R, Szaflik J;

Genetics of Meesmann corneal dystrophy: a novel mutation in the keratin
4 gene in an asymptomatic family suggest genotype-phenotype correlation

. Molecular Vision 2008;14: 1713-1718.

13) Wlodarski PK, Maksym R, Oldak M, Jozwiak S, Wojcik A,
Jozwiak J;

Tuberin-heterozygous cell line TSC2ang1 as a model for tuberous
sclerosis-associated skin lesions.

Int J Mol Med. 2008 Feb;21(2):245-50.

14) Jozwiak J, Kotulska K, Grajkowska W, Jozwiak S, Zalewski W, Oldak M,
Lojek M, Rainko K, Maksym R, Lazarczyk M, Skopinski P,
Wlodarski P;

Upregulation of the WNT pathway in tuberous sclerosis-associated
subependymal giant cell astrocytomas

. Brain Dev. 2007 Jun;29(5):273-80

15) Oldak M, Jozwiak J, Maksym R, Malejczyk J;

Arachidonic acidmetabolism in TNF, CD 178 (CD95 ligand) and ceramide –
mediated cytotoxicity

, Arch Med Sci 2007; 3, 1: 27-30.

16) Oldak M, Maksym R, Korniszewski L, Szaflik J,
Malejczyk J, Ploski R, Szaflik J; Corneal dystrophies associated with TGFBI gene mutations,
, Okulistyka 2007;1:21-24.

17) Oldak M, Maksym R, Korniszewski L, Szaflik J,
Malejczyk J, Ploski R, Szaflik J;Corneal dystrophies with known genetic background other than TGFBI gene mutations, Okulistyka 2007;1:25-29.

18) Oldak M, Maksym R; ( Integrin beta4 – role in physiology and pathology), Medycyna,
Dydaktyka, Wychowanie 5/2006:22-26.

19) Oldak M, Smola-Hess S, Maksym R; Integrin beta4, keratinocytes and papillomavirus infection. Int J
Mol Med. 2006 Feb; 17(2):195-202.

Doniesienia Kongresowe:

1) Maksym R, Wierzba W, Baranowski W; The feasibility of
uterine fibroid treatment withadvanced ultrasound-guided HIFU system:
preliminary report. – poster, 26th World Congress on Ultrasounds in
Obstetrics and Gynecology, Rome, Italy, September 25-28th 2016.

2) Maksym R, Balkowiec M, Malejczyk J, Kieda C, Wlodarski
P; Hypoxia normalization prevents endometriosis development. – poster, 17 th World Congress of Gynecological Endocrinology, Florence,
Italy, March 2-5th 2016.

3) Balkowiec M, Maksym R, Baranowski W, Doniec J,
Wlodarski P; Effect of long-term SPRM treatment on endometrium – oral
presentation, 17th World Congress of Gynecological
Endocrinology, Florence, Italy, March 2-5th 2016.

4) Janiuk I, Aniołek O, Olkowska-Truchanowicz J, Maksym R,
Ziarkiewicz-Wróblewska B, Gajewski Z. Expression of cocaine and amphetamine
regulated transcript (CART) in eutopic and ectopic endometrium in mice. –
poster, 19th Annual Conference of the European Society for
Domestic Animal Reproduction, Albena, Bulgaria, September 17-19th 2015.

5) Maksym RB, Balkowiec M, Baranowski W, Malejczyk J,
Kieda C, Włodarski P, Hypoxia promotes endometriosis development affecting
extracellular matrix turnover. – oral presentation, 16th World Congress on
Human Reproduction, Berlin, Germany, March 18-21th 2015.

6) Paskal W, Pełka K, Rak B, Różańska M, Bałkowiec M, Maksym R, Włodarski P; Optimization of isolation and
miRNA expression by laser capture microdissection of prostatic cancer
specimens. 48th Symposium of Polish Society of Histochemistry and
Cytochemistry, Wisła, Poland, September 3-6th 2014.

7) Balkowiec M, Paskal W, Pełka K, Rak, B, Różańska M, Banach-Orłowska M, Maksym R, Włodarski P; Novel nanoderivate of doxorubicin –
assessment of subcellular kinetics and organ distribution. 48th Symposium
of Polish Society of Histochemistry and Cytochemistry, Wisła, Poland,
September 3-6th 2014.

8) Maksym, R.B., Milewski Ł., Kamiński P., Barcz E.
Roszkowski P. I., Baranowski W., Malejczyk J., Włodarski P. , Effect of
microRNA on deregulation of tissue remodeling in endometriosis.- oral
presentation on 15th World Congress on Human Reproduction, Venice, Italy.
2013.

9) Maksym RB, Janiak M, Milewski Ł, Baranowski W,
Roszkowski PI, Malejczyk J, Wlodarski PK;

Reck, angiogenesis related inhibitor of metalloproteinases, is
upregulated in endometriosis – Putative mechanism of its regulation –

oral presentation15th World Congress of
Gynecological Endocrinology, Florence, Italy, March 7th-10th 2012.

10) R.B. Maksym, Ł. Milewski, M. Janiak, W. Baranowski, P.
Kamiński, E. Barcz, P.I. Roszkowski, J. Malejczyk, P. Włodarski, Expression
of tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs) and their putative
regulatory micro-RNAs (miRNA) in ovarian endometriosis – 11th World
Congress on Endometriosis, Montpellier, September 4th-7th 2011.

11) Ł. Milewski, J. Ponińska, R.B. Maksym, K. Wojtowicz,
P. Kamiński, E. Barcz, P.I. Roszkowski, W. Baranowski, P. Włodarski, R.
Płoski, J. Malejczyk,The role of heme oxygenase 1 (HMOX1 ) gene in
etiopathogenesis of endometriosis – 11th World Congress on Endometriosis,
September 4th-7th 2011.

12) Oldak M, Maksym R, Spertling T, Yaniv M, Smola H,
Pfister H, Malejczyk M, Smola S; New mechanism of expression regulation of
ITGB4 gene through E2-HPV8 viral protein. VI Scientific Conference of 1 st Medical Faculty Warsaw Medical University, June 1st 2011
Warsaw.

13) Maksym RB, Baranowski W, Malejczyk J, Włodarski P;
Epigenetic Regulation of Tissue Inhibitors of Metaloproteinases (TIMPs),
4th Polish-French Conference on Cancer Biology and Therapy, May 30 – June 1
2011, Paris, France.

14) Oldak M, Szaflik JP, Maksym RB,
Kołodziejska U, Ploski R, Szaflik J;

Clinical Features and Molecular Background of Corneal Dystrophies in
Polish Patients

; ARVO 2009 Annual Meeting, May 3-7 2009, Fort Lauderdale, Florida USA.

15) Maksym R, Podgorska M, Wnorowski A, Oldak M;

Avoiding pseudogene amplification – a simple genotyping method for
keratin 14

; 4th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences, April 23-26 2009,
Warsaw, Poland – first award of Genetics and Molecular Biology Session and
third award of the congress.

16) Maksym R, Tarnowski M, Ratajczak M;

CXCR7 a newly identified receptor for SDF-1 expressed on human
rhabdomyosarcoma cell lines – cloning and functional analysis of CXCR7
promoter

; 4th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences, April 23-26 2009,
Warsaw, Poland – third award of Oncology and Hematology Session.

17) Ratajczak MZ, Grymula K, Wysoczynski M, Tarnowski M, Maksym R, Ratajczak J, Kucia M, Barr FG;

An in vitro and in vivo evidence that human rhabdomyosarcomas (RMS)
express functional CXCR7 receptor: overlapping and distinct role of
SDF-1-CXCR4 and CXCR7-SDF-1/ITAC axes in regulating metastatic behavior
of RMS cells

; 2009 American Association for Cancer Research Annual Meeting, abstract
number LB-273, April 18-22, 2009, Denver CO, USA.

18) Tarnowski M, Maksym R, Reca R, Ratajczak M, Kucia M;

Expression of CXCR4 and CXCR7 receptors for Stromal Derived
Factor-1(SDF-1) is differently regulated in human rhabdomyosarcomas
(RMS): the biological consequences

; ASH Annual Meeting Abstracts, Blood 2008 112: Abstract 4764.

19) Grymula K, Tarnowski M, Maksym R, Kucia M, Ratajczak
J, Ratajczak M;

An in vitro and in vivo evidence that human rhabdomyosarcomas (RMS)
express functional CXCR7 receptor: overlapping and distinct role of
CXCR4-SDF-1 and CXCR7-SDF-1/ITAC axes in regulating metastatic behavior
of RMS cells

; ASH Annual Meeting Abstracts, Blood 2008 112: Abstract 4732.

20) Oldak M, Maksym R, Yaniv M, Pfister H, Malejczyk J,
Smola S; Regul

ation of the integrin beta 4 promoter by the human papillomavirus E2
Protein; Characterisation of a cellular enhancer-binding protein

; Koeln Fortune – Das Forschungsfuerderungsprogramm, Onkologie Symposium,
Cologne, 27 October 2008

21) Oldak M, Szaflik JP, Maksym RB, Kolodziejska U, Pollak
A , Ploski R, Szaflik JP;

Spectrum of TGFBI gene mutations among Polish patients with corneal
dystrophies

; Annual Congress of European Association for Vision and Eye Research
(EVER), October 1-4 2008, Portoroz, Slovenia.

22) Oldak M, Szaflik JP, Maksym RB, Franaszczyk M, Szaflik
J, Ploski R;

Evidence for association of HTRA1 promoter polymorphism in Polish
patients with age-related macular degeneration

; Annual Congress of European Association for Vision and Eye Research
(EVER), October 1-4 2008, Portoroz, Slovenia.

23) Oldak M, Szaflik JP, Pollak A, Maksym RB, Udziela M,
Ulinska M, Ploski R, Szaflik J;

Novel Mutation in the Keratin 3 Gene in a Family with Meesmann Corneal
Dystrophy

; ARVO Annual Meeting, April 27-May 1 2008, Fort Lauderdale, Florida USA.

24) Maksym RB;

Identification of a novel mutation in KRT3 responsible for Meesmann
Epithelial Corneal Dystrophy

; The 5th International Scientific Congress of Medical Students and Young
Doctors, Warsaw 25-27 April 2008 – first award.

24) Maksym RB

; Frequency of HTRA1 promoter polymorphism in a Polish population and
its association with Age-related Macular Degeneration

, The 5th International Scientific Congress of Medical Students and Young
Doctors, Warsaw 25-27 April 2008.

26) Oldak M, Maksym R, Malejczyk J, Smola-Hess S;

The papillomavirus E2 protein inhibits AP-1- dependent regulation of
the beta4-integrin;

Third European Congress of Virology, Nuernberg, Germany, September 1-5 2007
– oral speech.

27) Oldak M, Szaflik J, Pollak A, Maksym R, Udziela M,
Ploski R, Szaflik J;

Identification of a new mutation E498V in KRT3 in Meesman’s corneal
dystrophy.

Second Polish Genetic Congress, Warsaw, September 18-20 2007.

28) Dabrowski M, Maksym R, Dabrowska Z, Sajjad E;Frequency of T-275A polymorphysm in UGT1A9 gene in Polish population – potential clinical applications; The
4th International Scientific Congress of Medical Students and Young
Doctors, Warsaw, April 2007-third award.

29) Maksym R, Zalewski W;

Identification of cellular transcription factor binding to integrin
beta4 promoter;

The 3rd International Scientific Congress of Medical Students and Young
Doctors, Warsaw, 12-13 May 2006.

30) Zalewski W, Maksym R;

The role of mTOR upstream pathways in tuberous sclerosis and other
oncogenic transformations;

The 3rd International Scientific Congress of Medical Students and Young
Doctors, Warsaw, 12-13 May 2006.

31) Maksym R; Arachidonic acid in CD95 receptor induced cytotoxicity. Polish
Congress of Medical Students and Young doctors, Warsaw, April 2005.