HIFU pod kontrolą USG – jak to działa?

Leczenia mięśniaków macicy  unikalną, bezpieczną, nieinwazyjną i bezbolesną metoda HIFU pod kontrolą USG

Leczenie mięśniaków macicy metodą HIFU USg (High Intensity Focused Ultrasound, Ultrasound guided) to jeden z najnowocześniejszych sposobów leczenia zmian nowotworowych. Polega na precyzyjnej koncentracji fali ultradźwiękowej o wysokiej intensywności na ognisku nowotworowym. Ta skoncentrowana energia ultradźwięków powoduje zwiększenie temperatury i tym samym zniszczenie zaatakowanych tkanek dzięki ablacji.

Obecnie systemy HIFU wykorzystywane są najczęściej do leczenia nowotworów prostaty oraz mięśniaków macicy. Na rynku dostępne są dwa podstawowe typy systemów HIFU: działające pod kontrolą MRI (rezonansu magnetycznego) oraz działające pod kontrolą USG. Przewaga tych drugich jest fakt, że wyposażone są w głowicę diagnostyczno-terapeutyczną. Dzięki niej na bieżąco (w czasie rzeczywistym), podczas zabiegu, można obserwować zmianę echogeniczności tkanki (jak w standardowym badaniu USG). To gwarantuje wysokie bezpieczeństwo zabiegu HIFU oraz pełną kontrolę podczas zabiegu.

Wiązka ultradźwięków  ogniskuje się w obrębie mięśniaka w niewielkiej objętości. Punktowo podnosi ona temperaturę mięśniaka wywołując tym samym jego koagulację termiczną a następnie aseptyczną martwicę. Tkanka mięśniaka po obumarciu zostaje powoli resorbowana przez organizm i rozmiar guza stopniowo zmniejsza się, natomiast dolegliwości ustępują z reguły już po niewielkim zmniejszeniu mięśniaka. Głównym ograniczeniem metody jest to, że leczony mięśniak musi mieć odpowiedni typ struktury tkankowej oraz sprzyjającą lokalizację, tak aby udało się odpowiednio zogniskować wiązkę ultradźwięków.

Zabieg HIFU pod kontrolą USG jest bezpieczny i nieinwazyjny. Pacjentka już tego samego dnia może wrócić do domu. Co ważne, procedura HIFU USg jest w porównaniu z innymi metodami leczenia mięśniaków praktycznie bezbolesna.

 

Termoablacja mięśniaków macicy leczenie mięśniaków macicy
Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz